LENOVO聯想筆電電池在線購買,要買就買更好的!

歡迎來到台灣TW電池商城選購聯想副廠電池。我們專注于筆記型電腦電池已經10多年,我們的每一個聯想筆記型電腦電池都是採用全新進口的原廠A級電芯、美國德州TI芯片和耐高溫抗磨損的合金環保材料製成,無論是續航能力還是使用壽命都不輸給原廠聯想電池。此外,我們還提供全台免運費、30天退換無憂和一年免修換新的優質服務。您可以放心購買我們的LENOVO聯想電池!

我們為 255459 個型號的LENOVO聯想筆電提供電池
9285CV-8e
9286CV-8e
9270CV-8i
49571-13
49571-03
00JY023
81Y4579
49571-01
5B10W13964
SB10T83207
L19C3P71
L21D4PG1(4ICP4/41/110)
5B10W51851
5B10W51849
SB10W51952
SB10W51950
5B10W51850
L21L4PG1
SB10W51951
L21C4PG1
L21D4PG1
Legion Y920-17IKB-80YW005WGE
Legion Y920-17IKB-80YW0038GE
Legion Y920-17IKB-80YW0042GE
Legion Y920-17IKB-80YW004JGE
Legion Y920-17IKB-80YW004KGE
Legion Y920-17IKB-80YW0037GE
Legion Y920-17IKB-80YW001DGE
Legion Y920-17IKB-80YW
IdeaPad Y900-17ISK-80Q1004RGE
IdeaPad Y900-17ISK-80Q1000DGE
IdeaPad Y900-17ISK-80Q1000BGE
IdeaPad Y900-17ISK-80Q1000CGE
IdeaPad Y900-17ISK-80Q10019GE
IdeaPad Y900-17ISK-80Q1004QGE
IdeaPad Y900-17ISK-80Q1
IdeaPad Y910-17ISK-80V1004KGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1001CGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1001DGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1003DGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1001EGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1003FGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1003EGE
IdeaPad Y910-17ISK-80V1
5B10H35531
L14M6P21
IdeaPad 1 15IAU7-82VY000JBR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY000FBR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY000EBR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY000CBR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY000ABR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY0009BR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY0008BR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY0006BR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY0005BR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY0003BR
IdeaPad 1 15IAU7-82VY0001BR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0082PH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0081PH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0080PH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007YPH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007XPH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007VFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007USP
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007TSP
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007SSC
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007RAX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007QAX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007PAX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD007NGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006QLM
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006PLM
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006GGM
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006FGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006EHV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006DHV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006CHV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006BHV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD006AHV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0069HV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0068HV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0067HV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0066HV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0065HV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0064AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0063AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0062AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0061AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0060AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005YAX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005XFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005WFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005VFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005UFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005TFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005SFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005RFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005QFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005PFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005NFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005MFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005LFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005KFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD005AHV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0059HV
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0055LM
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004VGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004USC
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004GGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004EAX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004DAD
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004CAD
IdeaPad 1 15IAU7-82QD004BAD
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0049AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0048AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0047AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0046AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0045AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0044AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0043AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0042AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0041AX
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003WFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003VUS
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003JGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003HGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003EUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003DUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003CUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003BUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD003AUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0039UK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0036LM
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0031PB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0030PB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002YPB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002XPB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002WPB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002UPB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002SMZ
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002PUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002NUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002MUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002LUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002KUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002JUK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002FAK
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002EFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002DFR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002CGE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002BSP
IdeaPad 1 15IAU7-82QD002APG
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0029SP
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0028SP
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0027PG
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0026PG
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0025HH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0022KR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0021GE
IdeaPad 1 15IAU7-82QD001DTA
IdeaPad 1 15IAU7-82QD001CTA
IdeaPad 1 15IAU7-82QD001BTA
IdeaPad 1 15IAU7-82QD001AMJ
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0018MJ
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0015MJ
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0012SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0011SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0010SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000VKR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000SKR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000RTW
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000QTW
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000PKR
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000NTW
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000MHH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000LHH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000JHH
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000HPG
IdeaPad 1 15IAU7-82QD000GPG
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0007SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0006SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0005SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0004SB
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0003US
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0002US
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0001US
IdeaPad 1 15IAU7-82QD0000US
IdeaPad 1 14IGL7-82V6003LIX
IdeaPad 1 14IGL7-82V6003KIX
IdeaPad 1 14IGL7-82V6003GMJ
IdeaPad 1 14IGL7-82V6003ELM
IdeaPad 1 14IGL7-82V6003DAX
IdeaPad 1 14IGL7-82V6003CLM
IdeaPad 1 14IGL7-82V60039FR
IdeaPad 1 14IGL7-82V60038FR
IdeaPad 1 14IGL7-82V60037FR
IdeaPad 1 14IGL7-82V60033AU
IdeaPad 1 14IGL7-82V60032AX
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002YAK
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002RTW
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002QSB
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002PAX
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002MTA
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002LMJ
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002KHH
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002JTA
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002HMJ
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002GSB
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002FTW
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002EHH
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002DPH
IdeaPad 1 14IGL7-82V6002APH
IdeaPad 1 14IGL7-82V60029PH
IdeaPad 1 14IGL7-82V60028PH
IdeaPad 1 14IGL7-82V60026TA
IdeaPad 1 14IGL7-82V60023FR
IdeaPad 1 14IGL7-82V60021FR
IdeaPad 1 14IGL7-82V60020AU
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001XAU
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001WFR
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001TFR
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001SFR
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001RFR
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001QTA
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001PTA
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001NMJ
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001MMJ
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001LSB
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001KSB
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001JTW
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001HTW
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001GHH
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001FHH
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001EUK
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001DUS
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001CFR
IdeaPad 1 14IGL7-82V6001BFR
IdeaPad 1 14IGL7-82V60019TA
IdeaPad 1 14IGL7-82V60018MJ
IdeaPad 1 14IGL7-82V60017TW