LENOVO聯想電池在線購買,要買就買更好的!

歡迎來到台灣TW電池商城選購聯想副廠電池。我們專注于筆記型電腦電池已經10多年,我們的每一個聯想筆記型電腦電池都是採用全新進口的原廠A級電芯、美國德州TI芯片和耐高溫抗磨損的合金環保材料製成,無論是續航能力還是使用壽命都不輸給原廠聯想電池。此外,我們還提供全台免運費、30天退換無憂和一年免修換新的優質服務。您可以放心購買我們的LENOVO聯想電池!

我們為 319818 個型號的LENOVO聯想提供電池
31507325(3inr19/65-2)
31507325
L20D3P72
ThinkPad Yoga 15-20DR
ThinkPad Yoga 15-20DQ
ThinkPad Yoga 15-20DQ0085US
ThinkPad Yoga 15-20DQ0084US
ThinkPad Yoga 15-20DQ0083US
ThinkPad Yoga 15-20DQ0082US
ThinkPad Yoga 15-20DQ0081US
ThinkPad Yoga 15-20DQ0080US
ThinkPad Yoga 15-20DQ007YUS
ThinkPad Yoga 15-20DQ007XUS
ThinkPad Yoga 15-20DQ001MUS
ThinkPad Yoga 15-20DQ001LUS
ThinkPad Yoga 15-20DQ001JUS
SB10F46447
SB10F46453
00HW015
L19D4PG3
SB10W51966
SB10W51965
SB10W51968
SB10W51964
SB10W51967
SB10W51962
L21C4P71
L21D3P71
L21C3P71
ThinkPad X260-20F5
L20L3PD4
5B11F35903
SB11F35904
5B11F35905
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000SKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000RUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000QBR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000PFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000NFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000MMB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000LMH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000KPG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000JGE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000HGE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000GSP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000FCK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000ECK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000DCK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000CMZ
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000BMX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000AMX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00009AX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00008AX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00007TA
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00005GE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00004GE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00003GE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00002SP
Yoga Slim 9 14IAP7
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00042IX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00041PG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00040UK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003YHH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003XTW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003WAU
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003VJP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003USB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003TTW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003SMX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003RAU
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003QCL
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003PLM
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003NAR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003MUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003KVN
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003JFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003HIX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003GUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003FKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003EKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003DKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003CKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003BKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0003AFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00039MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00038MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00037MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00036MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00035PG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00034SP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00033JP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00032MH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00031MH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00030SP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002YBR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002XPG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002WMH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002VMB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002RGE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002QFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002PIX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002NMX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002MSP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002LPG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002KMB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002JMH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002HAX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002GPB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002FCK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002DAD
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002CUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002BUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0002AMZ
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00029UK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00028IX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00027IX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00026MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00025MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00024MX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00023MH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00022UK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00021IX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00020HH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001YTW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001XUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001WUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001VGE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001UGE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001TAX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001SBR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001RCL
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001QAR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001PLM
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001NFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001MFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001LTW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001KJE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001HMX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001GTA
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001FTA
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001ETA
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001DSB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001CSB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001BSB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0001AKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00019KR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00018KR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00017TW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00016TW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00015TW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00014HH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00013HH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00012HH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00011TW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00010AU
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000YIX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000XIX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000WAU
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000VKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000UKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0000TKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005TMB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005SMH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005RMB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005QMH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005PTW
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005NPG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005LPG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005KSP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005JKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005HKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005GUK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005FMZ
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005DSP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005CVN
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005BGE
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0005ASB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00059UK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00057SB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00056SB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00054HH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00053LM
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00052SP
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00051MZ
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00050AK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004YSB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004WAK
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004VHH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004UKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004TKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004SKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004RKR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004QFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004PFR
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004NCL
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004MCL
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004LIV
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004KIV
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004JIV
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004HIX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004GIX
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004FIV
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004EIV
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004DIV
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004CLM
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004BCL
Yoga Slim 9 14IAP7-82T0004APG
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00049HH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00048MH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00047MH
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00046MB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00045MB
Yoga Slim 9 14IAP7-82T00043MX
5B11F35906
L21B4PH1
L21D4PH1
L21L4PH1
L21C4PH1
L21M4PH1
SB11F53999
SB11F54002
13w Yoga Gen 2-82YR0004PG
13w Yoga Gen 2-82YR0004PB
13w Yoga Gen 2-82YR0004NS
13w Yoga Gen 2-82YR0004MZ
13w Yoga Gen 2-82YR0004MH
13w Yoga Gen 2-82YR0004MB
13w Yoga Gen 2-82YR0004KG
13w Yoga Gen 2-82YR0004IX
13w Yoga Gen 2-82YR0004IV
13w Yoga Gen 2-82YR0004IU
13w Yoga Gen 2-82YR0004HV
13w Yoga Gen 2-82YR0004GM
13w Yoga Gen 2-82YR0004GE
13w Yoga Gen 2-82YR0004FR
13w Yoga Gen 2-82YR0004CK
13w Yoga Gen 2-82YR0004BM
13w Yoga Gen 2-82YR0004AX
13w Yoga Gen 2-82YR0004AT
13w Yoga Gen 2-82YR0004AK